Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „ERGA OMNES”

prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP
Funkcje na UEP: Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES, członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Strategii, Koordynator ECTS na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

Problematyka naukowa:
logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka międzynarodowa, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w procesach internacjonalizacji i globalizacji, systemy informatyczne dla logistyki, logistyka miejska