W dniu 1 września 2020 r. funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Jakości objęła Pani dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP. Pani Dyrektor wraz z członkami kolegium  Instytutu, w imieniu wszystkich pracowników podziękowała Panu Profesorowi Ryszardowi Zielińskiemu  za pełnienie funkcji Dyrektora Instytutu Nauk o Jakości w latach 2019-2020 oraz Dziekana Wydziału Towaroznawstwa w latach 2012-2016 i 2016-2019.

 

Działalność Pana Profesora Zielińskiego wniosła ważny wkład w rozwój i umacnianie pozycji Wydziału Towaroznawstwa, w rozwój studiów, ukształtowanie się w nowej strukturze Uczelni Instytutu Nauk o Jakości oraz transformację towaroznawstwa w nową dyscyplinę naukową - nauki o zarządzaniu i jakości.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Profesorowi za kompetentne zarządzanie Wydziałem i Instytutem, pełną zaangażowania pracę, życzliwość i zrozumienie potrzeb pracowników  i studentów.

Składamy życzenia wielu dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Instytutu i Uczelni oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.