W dniu 30 września 2020 r. z okazji przejścia na emeryturę Pani Profesor Alicji Maleszki i Pani Profesor Bożeny Tyrakowskiej odbyło się uroczyste spotkanie Kolegium Instytutu Nauk o Jakości. Pani Dyrektor dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP, w imieniu całej społeczności Instytutu podziękowała Paniom Profesor za długoletnią pracę naukową, pełną pasji działalność dydaktyczną oraz aktywność organizacyjną, które przyczyniły się do rozwoju dyscypliny naukowej, wykształcenia wielu pokoleń studentów i umacniania pozycji Wydziału Towaroznawstwa i Instytutu Nauk o Jakości.

Podczas tego spotkania Pani Profesor Tyrakowska została uhonorowana srebrną odznaką za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, przyznaną przez Zarząd Główny PTT, którą wręczyła prezes oddziału poznańskiego PTT Pani dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP.

Życzymy Paniom Profesor zdrowia, satysfakcjonującego nowego etapu życia  i wszelkiej pomyślności.