Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Monitoring kariery zawodowej po ukończeniu studiów

przetwarzanie odbywa się w oparciu o wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym i w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

przez czas niezbędny do wykonania zadania zgodnie z wytycznymi prawa nadrzędnego

2.

Informowanie absolwentów o możliwości podejmowania dodatkowych aktywności edukacyjnych

przetwarzanie odbywa się w oparciu o wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym i w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

przez czas niezbędny do wykonania zadania zgodnie z wytycznymi prawa nadrzędnego

3.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia kształcenia