Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Nawiązanie relacji handlowych / nawiązanie kontaktu

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wybór najlepszej oferty


do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

 

2.

Zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

do momentu rozwiązania umowy z zachowaniem terminów niezbędnych do rozliczenia umowy

 

3.

Składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

 

4.

Prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

przez czas trwania umowy z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 1629) oraz innych aktach prawnych dotyczących podatków

5.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia współpracy