Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Realizacja usługi przeprowadzania konferencji (kontakt z uczestnikami i prelegentami, przygotowanie list,  identyfikatorów, pakietów startowych) 

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań
przed zawarciem umowy i wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)


rok od dnia zakończenia konferencji lub sympozjum

2.

Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń

przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

rok od dnia zakończenia konferencji
lub sympozjum

 3. Czynności rachunkowo-księgowe
(opłata za wzięcie udziału, wystawienie faktury)  
przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art.
74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków  
przez czas obowiązywania umowy
z zachowaniem terminów wskazanych
w Ustawie o rachunkowości
(Dz.U. z 2018r., poz. 1629)
oraz innych aktach prawnych dotyczących podatków  

4.

Utrwalanie wizerunku (zdjęcia materiały audiowizualne)

przetwarzanie odbywa w oparciu
o wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym i w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - w celu udokumentowania działalności UEP oraz informowaniu o wydarzeniu w materiałach promocyjnych i serwisie internetowym UEP

materiały przechowywane na potrzeby
archiwalne

5.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia wydarzenia