Doktor Małgorzata Macuda została powołana przez JM Rektora UEP na funkcję sekretarza czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française (RIELF) na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy!