Pani Patrycja Górecka, która napisała pracę licencjacką  po kierunkiem dr. Piotra Ratajczaka – została wyróżniona w XV edycji konkursu VERBA VERITATIS. Tytuł pracy: „Znaczenie zasad rachunkowości w raportowaniu niefinansowym na przykładzie spółek z sektora bankowego”.

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego ma na celu kreowanie oraz umacnianie zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw etycznych wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania.

W kategorii prac licencjackich przyznano dwa równorzędne I miejsca i dwa wyróżnienia.