Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zapowiedziami wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające trafiły do Sejmu 5 kwietnia br.


Od momentu ogłoszenia projektu Ustawy w styczniu br. uległa ona już wielu zmianom, m.in. wprowadzono ograniczenie 65 lat do sprawowania funkcji rektora, członka Senatu, elektora.  Należy liczyć się z tym, że na obecnym etapie Ustawa zapewne podlegać będzie kolejnym modyfikacjom.

 

Władze rektorskie śledzą na bieżąco losy Ustawy 2.0 tak, by po jej uchwaleniu zorganizować spotkanie dla całej społeczności akademickiej naszej Uczelni, podczas którego rozmawiać będziemy o wpływie nowej Ustawy na funkcjonowanie UEP.

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem Ustawy skierowanym do Sejmu, który dostępny jest, wraz z pełną informacją o przebiegu procesu legislacyjnego, na stronie internetowej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303102

 

Z poważaniem

 

REKTOR


prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP