Z wielką przyjemnością informujemy, iż 16 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Badań Konsumenckich, utworzonego w ramach projektu InnoUEP.


Projekt InnoUEP, który udało się z sukcesem doprowadzić do końca, zjednoczył pięć Katedr z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu, w tym Katedrę Strategii Marketingowych. To bezprecedensowe wydarzenie w historii naszej Uczelni jest początkiem nowej drogi rozwoju nauki i prowadzenia innowacyjnych badań czerpiących z dorobku neuroekonomii.


W czasie spotkania zaprezentowane zostało wyposażenie Laboratorium oraz jego możliwości. Przedstawione zostały również kierunki innowacyjnych badań, które planujemy prowadzić. Dzięki istnieniu Laboratorium możliwe staje się wykorzystanie nowatorskich metod i technik badań z pogranicza trzech dyscyplin: ekonomii, psychologii i neurologii przez Pracowników naszej Uczelni. 


Więcej informacji