Kwestę badań lekarskich reguluje Komunikat Kanclerza UEP nr 19/2018 w sprawie badań profilaktycznych pracowników UEP oraz kandydatów do pracy w UEP w roku 2019.

Zgodnie z Komunikatem Kanclerza nr 8/2019 w ramach profilaktyki prozdrowotnej powiększono zakres usług medycyny pracy o obligatoryjne badania laryngologiczne dla nauczycieli akademickich oraz o możliwość wykonania dodatkowo RTG klatki piersiowej przez pracowników UEP. Osoby zainteresowane badaniem RTG proszone są o zgłoszenie tego faktu podczas rejestracji na badania profilaktyczne.

W roku 2019 świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi przeprowadzane będą przez PZU ZDROWIE S.A. Oddział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu, al. Niepodległości 2 po uprzedniej rejestracji.