W roku akademickim 2019/2020 rezerwacją sal dydaktycznych ogólnodostępnych zajmują się;


 • W terminie od 01.10.2019 r. do 26.07.2020 r. i od 14.09.2019 r. do 30.09.2020 r. (okres trwania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz sesji zimowej, letniej i poprawkowej):

1) od poniedziałku do piątku (do godz. 16.00) – Dział Dydaktyki (DD) sekcja studiów stacjonarnych,


2) w piątki (od godz. 16.10) oraz w soboty i niedziele:

a) w terminach zjazdów na studiach niestacjonarnych zaocznych – Dział Dydaktyki sekcja studiów niestacjonarnych zaocznych,

b) w terminach zjazdów na studiach doktoranckich i podyplomowych – Biuro Studiów Podyplomowych,

c) rezerwacja sal w Budynku CEUE  - Dział Zarządzania Infrastrukturą.


 • W terminie od 27.07.2020 r. do 13.09.2020 r. (okres wakacji) - Dział Zarządzania Infrastrukturą (DZI).

 


Kontakt do poszczególnych jednostek


· Dział Dydaktyki - Budynek A, al. Niepodległości 10,
sekcja studiów stacjonarnych - pok. 215a, tel. 61 856-91-62,

sekcja studiów niestacjonarnych zaocznych - pok. 215b, tel. 61 856-92-70.

 

· Dział Zarządzania Infrastrukturą - Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, pok. 1.23, tel. 61 856 95 80, 61 854-30-65.

 

· Biuro Studiów Podyplomowych - Budynek Collegium Altum, ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 513, tel. 61 856-90-88, 61 856-95-80.

 

Pisemny wniosek o rezerwację sali kierowany do Prorektora ds. Edukacji i Studentów, należy złożyć z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem jednostki odpowiedzialnej za rezerwację sal w wybranym terminie.

 

Podanie powinno zawierać:

 • dane organizatora spotkania oraz osoby odpowiedzialnej za wynajem sali,
 • planowany termin, czas trwania oraz miejsce spotkania,
 • opis merytoryczny (cel, program, uczestnicy).

 W wypadku imprez masowych lub innych niż masowe (zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Rektora UEP) odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 50 lub 15 dni przed wydarzeniem.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że na potrzeby organizacji konferencji, zebrań, itp., w roku akademickim 2019/2020 została wyłączona z planowania zajęć dydaktycznych:

 • Aula (na 287 miejsc) - od poniedziałku do piątku,
 • 111 A (na 150 miejsc) - od poniedziałku do piątku.

W związku z powyższym prosimy pracowników i studentów - potencjalnych organizatorów spotkań, o przeprowadzanie ich w wyżej podanych salach i dniach. Pozwoli to na uniknięcie konieczności przenoszenia zajęć do innych sal i ponoszenia dodatkowych kosztów wynajmu.


Zasady udostępniania studentom uczelnianych sal dydaktycznych zostały określone w Zarządzeniu nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad korzystania z sal wykładowych przez organizacje studenckie i organizacje doktorantów UEP.


Dodatkowe informacje:

 1. Imprezy masowe i inne niż masowe 
 2. Wsparcie w organizacji wydarzeń na UEP (zarządzenie, formularz rejestracyjny dot. wydarzeń)
 3. Korzystanie z sal przez organizacje studenckie
 4. Opłaty za wynajem sal dydaktycznych (zarządzenie, zmiana zarządzenia dot. sal o pojemności do 70 osób)
 5. Harmonogram Roku Akademickiego
 6. Terminy zjazdów