Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku, zawiadamiamy,

że zmarła


Śp. mgr Aleksandra Kwiatek


emerytowany pracownik administracyjny i naukowo-techniczny UEP Wydziału Towaroznawstwa

w latach 1964-1996.Pamięć o Niej pozostanie na zawsze wśród nas!

REKTOR, RADA UCZELNI, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
Msza święta zostanie odprawiona we wtorek 23 listopada 2021 r. o godz. 10.40 w kościele pw. Św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Poznaniu.


Pogrzeb odbędzie się we wtorek 23 listopada 2021 r., o godz. 12.00 na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.