Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku, zawiadamiamy,

że zmarła

 

 Śp. Bożena Borowczak

 

emerytowany pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

w latach 1978-1997.

 

Pamięć o Niej pozostanie na zawsze wśród nas! 

 

REKTOR, RADA UCZELNI, SENAT 

I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU