Czy byłoby możliwe otwarcie Biblioteki UEP również w niedzielę, przynajmniej w okresie maja - czerwca ?

Staramy się dostosować działalność Biblioteki UEP do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników. Zaznaczyć jednak należy, że rosnące w wielu obszarach zadania Biblioteki to nie tylko prezencyjne udostępnianie zbiorów. Chęć zapewnienia pracownikom, studentom i doktorantom oraz innym grupom użytkowników pełnej gamy usług już teraz wymaga maksymalnego zaangażowania obecnej obsady kadrowej. Ilość możliwych dyżurów i godzin pracy Biblioteki jest też ograniczona wymogami Kodeksu pracy, których przestrzeganie wpływa na planowanie dyżurów i realizację innych usług.Mając świadomość pewnych niedogodności wynikających z wyżej wspomnianych ograniczeń pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Biblioteka zapewnia użytkownikom posiadającym aktywne konta, całodobowy dostęp do bogatej oferty elektronicznych źródeł informacji naukowej, zaś dla osób chcących dokonywać zwrotów książek w godzinach zamknięcia Wypożyczalni, oferujemy zainstalowany w holu Collegium Altum trezor biblioteczny (wrzutnię) umożliwiający bezobsługowy zwrot wypożyczonych pozycji.Wsłuchując się w zgłaszane uwagi i sugestie, każdą wnikliwie rozważamy i w miarę możliwości wdrażamy w życie. Czasami niestety, istniejące ograniczenia uniemożliwiają ich szybką realizację lub znacząco odsuwają ją w czasie. Nie wykluczają jednak przygotowania się na obsługę użytkowników w czytelniach podczas kilku niedziel od następnej sesji letniej.

Czy byłaby możliwość otworzenia wejścia do budynku B od strony ulicy Św. Marcin?

Niestety ze względów bezpieczeństwa, a także z powodu niemożliwości zapewnienia usług portierskich przy wejściu od ulicy Św. Marcin, pomysł nie będzie mógł zostać wprowadzony w życie.
Natomiast przy okazji różnego rodzaju wydarzeń uczelnianych będą one wykorzystywane, np. Noc Muzeów.

Może warto rozważyć zaaranżowanie na balkonie na pierwszym piętrze w Collegium Altum, tuż nad wejściem/za księgarnią, stolików i krzeseł dla studentów, gdzie mogliby odpocząć między zajęciami?

To dobry pomysł i cenna inicjatywa, którą będziemy starali się w przyszłości zrealizować. Rozpoczęto już prace w tym zakresie.

Czy na parterze w budynku B można byłoby otworzyć szatnię?

Niestety, ze względu na układ budynku, a także z uwagi na fakt, że jednak większość sal zlokalizowana jest w wyższych kondygnacjach budynku, na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Niemniej jednak, bardzo dziękujemy za pomysł!

Czy możliwe byłoby dodanie w bazie Pracownicy wyszukiwania według problematyki naukowej (badawczej) w języku polskim oraz w języku angielskim?

Bardzo dziękujemy za przekazanie pomysłu. Jesteśmy w trakcie aktualizacji bazy Pracownicy, a nowe funkcjonalności będą gotowe do końca maja br.

Czy można stworzyć repozytorium wyników badań i rezultatów innych projektów (rozwiązania dydaktyczne, gry itp.) prowadzonych przez różne jednostki Uczelni tak, by mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani (przy użyciu NIU), a nie tylko bezpośredni odbiorcy projektu?


Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię zwiększenia funkcjonalności repozytorium projektów. Propozycja ta jest zgodna z intencjami autorów repozytorium, które cały czas rozwijane jest o kolejne moduły i funkcjonalności tak, aby informacje wprowadzone do rejestru mogły być wykorzystane zarówno w Bazie Osiągnięć, jak i w systemie POLON. Dostęp do rezultatów badań/projektów musi uwzględniać zasady prawa własności intelektualnej. Obecnie projektowany jest moduł rejestrowania wniosków innych projektów składanych przez UEP o pozyskanie środków zewnętrznych. W kolejnych krokach nastąpi zsynchronizowanie rejestru projektów z bazą osiągnięć UEP oraz zostanie zaprojektowany i zbudowany moduł pozwalający rejestrować prace: studentów I° i II°, słuchaczy studiów MBA i studiów podyplomowych. Zespół zajmujący się repozytorium projektów pracuje także nad wdrożeniem zgłoszonej propozycji.

 

Czy byłby możliwy zakup książek do Czytelni UEP minimum w dwóch egzemplarzach?

 

Ze względu na ograniczone środki finansowe Uczelnia nie może zapewnić kompletowania księgozbioru w większych ilościach. Jest to także związane z ograniczoną powierzchnią i możliwościami przechowywania książek. W dwóch (lub więcej) egzemplarzach dostępne są książki polecane jako lektury, publikacje pracowników UEP, dostępne w Wypożyczalni UEP.

 

Czy można przyspieszyć proces oprawiania książek?

 

Tak, będziemy starali się w jeszcze większym stopniu niwelować niedogodności z tym związane mając świadomość, że okresowe wycofanie niektórych książek z użytkowania stwarza niedogodności dla użytkowników.

 

Czy prace remontowe w budynku Biblioteki UEP muszą być prowadzone w godzinach jej otwarcia?

 

Ze względu na konieczność dostosowania budynku Collegium Altum do wymogów przepisów przeciwpożarowych i prowadzonej termomodernizacji, prace remontowe niestety będą prowadzone jeszcze przez kilka lat. Staramy się prowadzić je tak, by zminimalizować utrudnienia dla pracowników, studentów i gości UEP. Niestety z uwagi na formalne terminy, zgodnie z którymi prace muszą być prowadzone nie da się ich ograniczyć  tylko do godzin po zamknięciu Biblioteki. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie.

 

Czy można skrócić czas wypożyczania książek w językach obcych z Czytelni UEP przez pracowników i doktorantów UEP?

 

Podejmiemy działania, aby pogodzić, w większym stopniu niż dotychczas, potrzeby wszystkich użytkowników. Zgłoszony problem w dużym stopniu wynika z tego, że książki w językach obcych kupowane są przez Bibliotekę na wniosek pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy wykorzystują je następnie w nauczaniu. Jednocześnie zachęcamy do korzystania książek i czasopism w wersji elektronicznej, Biblioteka UEP rozszerza nieustannie tę ofertę zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.


Czy możliwe byłoby zainstalowanie dla pracowników UEP stojaka rowerowego na parkingu przed Collegium Altum?


Bardzo dziękujemy za przekazanie pomysłu. Stojaki na rowery zostaną zamontowane na parkingu przed budynkiem Colegium Altum. Mamy nadzieję, że ułatwi to dojazd na Uczelnię. 


Czy byłoby możliwe otwarcie tarasu w budynku CEUE?

W tej chwili, ze względów bezpieczeństwa nie jest to możliwe. Będziemy rozważać tę propozycję w przyszłości. 

Bardzo dobrym pomysłem było swego czasu wprowadzenie jednolitego logowania do wszystkich systemów elektronicznych za pomocą NIU i hasła. Jednakże nie dotyczy to platformy Moodle. Czy można to zmienić? 

Uprzejmie informujemy, że prace w tym zakresie zostały zakończone i obecnie do systemu Moodle oraz innych systemów można i należy logować się za pośrednictwem NIU.