Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współudziale pracodawcy oraz państwa.

Składki dla pracowników Uniwersytetu odprowadzane są od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Na dzień 31 marca 2021 roku w programie uczestniczą 523 osoby, w tym 11 osób w wieku 55+ dobrowolnie przystąpiło do programu oraz 7 osób zwiększyło swoją składkę odprowadzaną do programu.

Partycypacja na dzień 31 marca 2021 roku wynosi 72%   Do 30 kwietnia 2021 roku każdy uczestnik programu otrzyma na wskazany adres do korespondencji list powitalny oraz PIN umożliwiający dostęp do rachunku online oraz infolinii. W liście powitalnym będzie znajdowała się również instrukcja uruchomienia dostępu online do Platformy internetowej Allianz24:
https: //moventum.com.pl/intallianz/tfi/allianz/login