Realizacja usługi:

a) tłumaczeń pisemnych dokumentów administracyjnych i na stronę internetową z języka polskiego na język angielski;

b) tłumaczeń pisemnych i korekt językowych artykułu naukowego/rozdziału/monografii/wniosku grantowego/innego tekstu związanego z prowadzonymi badaniami, z języka polskiego na język angielski, na języki obce inne niż j. angielski;

c) korekty językowej tekstów obcojęzycznych,


jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem Działu Badań Naukowych (komórka uprawniona UEP), po dostarczeniu druku Zapotrzebowania, zgodnie z obowiązującą procedurą, opisaną w Zarządzeniu nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje procedura przekazania zapotrzebowania (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) do Działu Badań Naukowych, a po jego zaakceptowaniu, zrealizowaniu usługi, rozliczenie kosztu na podstawie faktury FV, rachunku, umowy zlecenia (za pośrednictwem DBN). 


  1. W przypadku powierzenia tłumaczenia firmie bez zawierania umowy należy podpisać z firmą (przed wykonaniem usługi) zamówienie w formie dokumentu stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 80/2021 Rektora UEP (wyjątek stanowi zlecenie w firmie zagranicznej).
  2. W przypadku korekty językowej zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na sukcesywną obsługę Uczelni w zakresie korekty językowej native speakera w języku angielskim dla tekstów naukowych z zakresu nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin w zakresie nauk o zarzadzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów i usługa ta może odbywać się tylko i wyłącznie w firmie wskazanej przez DBN.