Tłumaczenia i korekty językowe tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne dokumentów, korekty językowe

W przypadku: 

a) tłumaczeń pisemnych dokumentów administracyjnych i na stronę internetową z języka polskiego na język angielski

b) tłumaczeń pisemnych i korekt językowych artykułu naukowego/rozdziału/monografii/wniosku grantowego/innego tekstu związanego z prowadzonymi badaniami, z języka polskiego na język angielski, na języki obce inne niż j. angielski 

c) korekty językowej tekstów obcojęzycznych

obowiązuje procedura przekazania zapotrzebowania do Działu Badań Naukowych (p. 129A), a po jego zaakceptowaniu, zrealizowaniu usługi, rozliczenie kosztu na podstawie faktury FV, rachunku, umowy zlecenia (za pośrednictwem DBN). W przypadku powierzenia tłumaczenia firmie bez zawierania umowy należy podpisać z firmą (przed wykonaniem usługi) zamówienie w formie dokumentu stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 6/2020 Rektora UEP (wyjątek stanowi zlecenie w firmie zagranicznej).


Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30.01.2020 roku każda faktura (rachunek) musi zawierać opis zgodny z załącznikiem nr 8 do niniejszego Zarządzenia  


Jednakże w przypadku tłumaczenia lub korekty językowej artykułu naukowego/ rozdziału/ monografii/ wniosku grantowego/ innego tekstu związanego z prowadzonymi badaniami, wymagane jest wpisanie w zapotrzebowaniu następujących informacji:
•tytuł, 
•autor, 
•język tłumaczenia, 
•liczba stron, stawka za stronę, 
•nazwa czasopisma/wydawnictwa/dane o konferencji/nazwa konkursu (w przypadku wniosków grantowych) i liczba punktów (dotyczy publikacji)
•dyscyplina (dotyczy publikacji)/obszar badawczy (inne przypadki)
•inne ważne powody związane z wyborem konkretnego wykonawcy tłumaczenia/korekty naukowej (np. zalecenia wydawcy publikacji) jeżeli takie zachodzą
•osoba do kontaktu.


Znalezienie wykonawcy oraz prawidłowa wycena usługi leży w zakresie obowiązków i odpowiedzialności zamawiającego zlecenie usługi tłumaczenia 

 

Obowiązują maksymalne stawki zarządzenia nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu stawek za tłumaczenie:

1. Przetłumaczenie tekstu na język obcy – 54,00 zł brutto za jedną stronę

2. Przetłumaczenie tekstu na język polski – 48,00 zł brutto  za jedną stronę

3. Weryfikacja językowa tekstu w języku obcym – 40,00 zł brutto za jedną stronę

 

Definicja strony tłumaczenia:

a)  za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami, naliczane
za faktyczną ilość znaków przetłumaczonego tekstu. Za znaki uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (wszystkie znaki tekstu, z uwzględnieniem liter, znaków przestankowych, cyfr; za spacje uważa się przerwy między wyrazami, uzasadnione budową zdania);

b)  liczba znaków przetłumaczonego dokumentu:

- jeśli liczba znaków za spacjami nie przekroczy kolejnych 900 znaków zaokrągla się następną stronę do połowy,

- jeśli liczba znaków za spacjami przekroczy kolejne 900 znaków - zaokrągla się do pełnej strony.

  

DBN

mgr Dorota Tursa

tel. 61 856 93-08

e-mail: dorota.tursa@ue.poznan.pl