Sprawy pracownicze

Własny Fundusz Stypendialny


Dnia 4 marca 2020 roku Rektor UEP rozpatrzył pozytywnie wnioski o nr  VI/WFS/1/2020 oraz VI/WFS/2/2020, przyznając pracownikom Uczelni jednorazowe stypendium w wysokości 1.000 zł.

Wypłata świadczeń nastąpi 31 marca 2020 r.