Kontakt: 
mgr Krzysztof Skrzypek
Dział Marketingu - Zespół do spraw Promocji i Public Relations
Miejsce: Budynek A, II piętro, p. 231
telefon: 61 856 92 92
e-mail: konferencje@ue.poznan.pl