Komunikaty : 

Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu 14.09.2018 r., uwzględniając postulaty Członków Kasy wyrażone podczas Rocznego Walnego Zebrania Delegatów, podjął uchwałę zmieniającą niektóre zasady udzielania pożyczek i postanowił, od października br.:
1)    zwiększyć maksymalną kwotę pożyczki długoterminowej do 30 tys. zł;
2)    wydłużyć okres spłaty pożyczek długoterminowych maksymalnie do 36 miesięcy (3 lata);

Pozostałe zasady udzielania pożyczek pozostawiono bez zmian.