Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi,  renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa bilety na wskazane wydarzenie kulturalne.
Każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden bilet na wskazane wydarzenie kulturalne.

Wnioski rozpatrywane są przez Podkomisję ds. Turystyki i Wypoczynku w trybie indywidualnym, o przyznaniu świadczenia pracownicy zespołu spraw socjalnych informują drogą elektroniczną (e-mail) oraz kontaktują się z zainteresowanymi telefonicznie.

Szczegóły dotyczące spektakli znajdą państwo na stronie: 
https://opera.poznan.pl/pl/repertuar


Kontakt:
Maria Lar
e-mail: maria.lar@ue.poznan.pl
tel. 61 856 - 93 - 99