Wnioski o przyznanie pożyczki będą opiniowane w marcu i październiku br.;
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być rozpatrywane w innych terminach w trybie indywidualnym.