Dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego – bez względu na sposób jego odbywania (tzw. wczasy „pod gruszą”) lub dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 roku; 
pierwsze posiedzenie Podkomisji w tejże sprawie odbędzie się 25 czerwca 2020 roku kolejne posiedzenia w każdy ostatni wtorek miesiąca, wypłata świadczenia następuje do 3 tygodni od daty posiedzenia podkomisji. 

Dofinansowanie wypoczynku (pobytu) uprawnionym pracownikom, dzieciom oraz emerytom i rencistom w ośrodku wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa.

Cennik pobytu w ośrodku wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa: 
a) pobyt jednotygodniowy w domku (2 pokoje – mały i duży) – 400,00 zł lub 60,00 zł za dobę, 
b) pobyt jednotygodniowy w dużym pokoju – 300,00 zł lub 40,00 zł za dobę; 
wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 roku. 

Dofinansowanie do wycieczek, spływów, rejsów, rajdów oraz udziału w innych przedsięwzięciach turystycznych i sportowych organizowanych przez Uczelnię albo współorganizowanych przez Uczelnię z udziałem podmiotu zewnętrznego.

Propozycje wycieczek będą ogłaszane przez pracowników Zespołu spraw socjalnych.