Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi, renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa bilety na wskazane wydarzenie,
każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden bilet na wskazane wydarzenie;
w przypadku większego zainteresowania danym wydarzeniem i przekroczeniem limitu miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń oraz kryterium socjalnego.

Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi, renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa vouchery do kina w miesiącu,
każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden voucher do kina w miesiącu;
w przypadku większego zainteresowania voucherami i wyczerpaniem ich liczby, kwalifikacja uprawnionych nastąpi według kolejności zgłaszania oraz kryterium socjalnego.