Informację o koniecznych poprawkach uzyskujemy na tzw. tablicy (prawy górny róg ekranu po zalogowaniu do systemu).W tym miejscu otrzymamy dokładną informację, co należy we wniosku poprawić. Przejście do odpowiedniego wniosku możliwe jest po użyciu umieszczonego w wiadomości linku.