a)      zalogować się do systemu:b)      Wybrać kafelek: Moje wnioski, w którym widoczne są wszystkie złożone wnioski oraz ich status: Roboczy – wniosek zapisany, ale nie wysłany do realizacji przez pracownika!

Wysłany –  wniosek wysłany do zespołu spraw socjalnych.

Przyjęty – wniosek zweryfikowany przez pracownika zespołu spraw socjalnych i zatwierdzony.

Do korekty – wniosek zweryfikowany przez pracownika zespołu spraw socjalnych i odesłany do korekty, należy poprawić wniosek i ponownie przesłać do realizacji.