Emeryci i renciści - byli pracownicy UEP, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli na UEP uprawnieni są do korzystania ze świadczeń dofinansowanych z ZFŚS.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.