Emeryci i renciści - byli pracownicy UEP, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli na UEP uprawnieni są do korzystania ze świadczeń dofinansowanych z ZFŚS.


Pracownicy Zespołu spraw socjalnych zapraszają do korzystania ze specjalnych promocji kierowanych do seniorów.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.