Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.


Posiedzenie Podkomisji ds. Mieszkaniowych odbędzie się.................


Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do .........Kontakt:
Przemysław Zaleski, specjalista ds. administracyjnych

p.zaleski@ue.poznan.pl
tel. 61 856 91 48