Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.


Posiedzenie Podkomisji ds. Mieszkaniowych odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00.


Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2019 roku. Kontakt:
Przemysław Zaleski, specjalista ds. administracyjnych

p.zaleski@ue.poznan.pl
tel. 61 856 91 48