Pracownicy, emeryci i renciści UEP mogą korzystać z:

 

- dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego – bez względu na sposób jego odbywania (tzw. wczasy „pod gruszą”) lub dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży;

 

 

Wnioski opiniuje Podkomisja ds. Turystyki i Wypoczynku w każdy ostatni wtorek miesiąca,

pierwsze posiedzenie Podkomisji w tej sprawie odbędzie się 30 czerwca 2020 roku.

 

Wypłata świadczenia następuje do 3 tygodni od daty posiedzenia podkomisji.

 

Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku zorganizowane go dla dzieci należy załączyć zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku przez organizatora w MEN.

 

 

- dofinansowanie wypoczynku (pobytu) uprawnionym pracownikom, dzieciom oraz emerytom i rencistom w ośrodku wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa;

 

Cennik pobytu w ośrodku wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa:
pobyt jednotygodniowy w domku (2 pokoje – mały i duży) – 400,00 zł lub 60,00 zł
za dobę,
pobyt jednotygodniowy w dużym pokoju – 300,00 zł lub 40,00 zł za dobę;

Opłata potrącana jest z wynagrodzenia pracownika w miesiącu poprzedzajacy6m pobyt w ośrodku.

 

 - dofinansowanie do wycieczek, spływów, rejsów, rajdów oraz udziału w innych przedsięwzięciach turystycznych i sportowych organizowanych przez Uczelnię albo współorganizowanych przez Uczelnię z udziałem podmiotu zewnętrznego;

 

Wnioski można składać w terminach ogłaszanych przez pracowników Zespołu spraw socjalnych. Podkomisja rozpatruje wnioski w każdy ostatni wtorek miesiąca.

Wypłata świadczenia następuje do 3 tygodni od daty posiedzenia podkomisji.

 

 

W przypadku odrzucenia wniosku przez członków Podkomisji,

w ciągu 2 tygodni wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o powodach podjęcia negatywnej decyzji.  

 

 

 

Wszelkich informacji udzielą

pracownicy Zespołu spraw socjalnych

tel. 061 856-93-99