Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi, renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa bilety na wskazane wydarzenie, 
każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden bilet na wskazane wydarzenie; 
w przypadku większego zainteresowania danym wydarzeniem i przekroczeniem limitu miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń oraz kryterium socjalnego.

Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi, renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa vouchery do kina w miesiącu, 
każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden voucher do kina w miesiącu; 
w przypadku większego zainteresowania voucherami i wyczerpaniem ich liczby, kwalifikacja uprawnionych nastąpi według kolejności zgłaszania oraz kryterium socjalnego.


Wszelkich informacji udzieli:

specjalista ds. administracyjnych - Maria Lar

e-mail: m.lar@ue.poznan.pl

tel. 61 856 - 93 - 99