Pracownicy UEP, emeryci i  renciści mają możliwość skorzystania z karnetów do:
- Teatru Wielkiego w Poznaniu
- Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Filharmonii Poznańskiej
biletów na koncerty i spektakle komediowe
oraz z voucherów MultiBilet PLUS.

Emeryci i renciści, pracownicy przebywający na urlopach i nie pobierający wynagrodzenia oraz doktoranci proszeni są o dokonywanie wpłat za bilety na konto ZFŚS:
BZ WBK S.A. w Poznaniu 24 1090 1359 0000 0000 3502 0234

Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi,  renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa bilety na wskazane wydarzenie kulturalne.
Każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden bilet na wskazane wydarzenie kulturalne.

Każdemu uprawnionemu pracownikowi UEP, emerytowi,  renciście lub doktorantowi przysługują maksymalnie dwa vouchery do kina w miesiącu.
Każdemu uprawnionemu dziecku przysługuje jeden voucher do kina w miesiącu.

Wnioski rozpatrywane są przez Podkomisję ds. Turystyki i Wypoczynku w trybie indywidualnym, o przyznaniu świadczenia pracownicy Zespołu spraw socjalnych informują drogą elektroniczną (e-mail) oraz kontaktują się z zainteresowanymi telefonicznie.


Kontakt:
Maria Lar
e-mail: maria.lar@ue.poznan.pl
tel. 61 856 - 93 - 99