Szanowni Państwo,

dnia 1.10.2019 został wprowadzony nowy regulamin praktyk studenckich. Student odbywa praktyki zawodowe na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyk i studentem, która to umowa określa między innymi termin, wymiar oraz zasady odbywania praktyk. Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o ramowy program, sporządzony przez studenta w porozumieniu z opiekunem praktyk i zaakceptowany przez pełnomocnika rektora ds. praktyk zawodowych. Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych dokumentowana jest w Dzienniku Praktyk.

 

Regulamin praktyk studenckich oraz wzory: Umowy, Formularza ramowego i Dziennika Praktyk, dostępne są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”. W zakładce umieszczono również instrukcję dotyczącą zaliczenia praktyk.

 

Wszelkie zapytania dotyczące praktyk prosimy kierować do Pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych dr inż. Krzysztof Wójcickiego z Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej, Instytutu Nauk o Jakości.