Imię i nazwisko: Alina Matuszak-Flejszman

Instytut: Instytut Zarządzania

Katedra: Zarządzania Jakością

Pokój: 1718 ALTUM

Adres e-mail: alina.matuszak-flejszman@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Alina_Matuszak-Flejszman

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=8ulRQIEAAAAJ&hl=pl
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem, organizacja i

zarządzanie

Kody JEL wraz z nazwami: D04 (Microeconomic Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation ), D2 (Production

and Organizations ), L15 (Information and Product Quality • Standardization and Compatibility ), L2 (Firm Objectives,

Organization, and Behavior ), M (Business Administration and Business Economics • Marketing • Accounting • Personnel

Economics )

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością ; zarządzanie środowiskowe ; zarządzanie bezpieczeństwem ; skuteczność i

efektywność zarządzania organizacją ; strategia przedsiębiorstw

Wybrane publikacje

1. Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., Jóhannsdóttir, L., 2019, Effectiveness of EMAS: A case study of Polish

organisations registered under EMAS, w: Environmental Impact Assessment Review, vol. 74, ss. 86-94, (IF: 3,05);

2. Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2017, EMAS in Poland: Performance, Effectiveness, and Future Perspectives,

Polish Journal of Environmental Studies, 26 (2), s. 809-817, (IF: 1,12)

3. Matuszak-Flejszman, A. (2011). Factors for improving environmental management systems in polish companies

according to ISO 14001, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 709-718, (IF: 0,947)

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=328798&from=FBC)

2. Skuteczność Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski

(http://www.wbc.poznan.pl/Content/393452/Szyszka_Beata-rozprawa_doktorska.pdf)

3. Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w osiąganiu środowiskowych efektów działalności w fabrykach pojazdów

samochodowych

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: D04, D2, L15, L2, M

Słowa kluczowe: zarządzanie organizacją; skuteczność i efektywność zarządzania; efekty działalności organizacji;

strategia i skuteczność działalności; zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Preferowany język dysertacji: polski