Data urodzenia: 17-04-1948, miejsce urodzenia : Wałcz
 • Tytuł magistra - 30-06-1970 „Struktura zatrudnienia w przemyśle bawełnianym”, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu – ekonomika przemysłu.
 • Stopień doktorski - 17-10-1978 „Postęp techniczny a struktura zatrudnienia w przemyśle bawełnianym”.
 • Habilitacja - 17-06-1994 „Postęp techniczny a system pracy a przemiany systemu pracy w przemyśle elektromaszynowym (na przykładzie przemysłu elektromaszynowego w województwie poznańskim)”.
 • na stanowisku profesora pracuje od 1998 roku.
 • od 2014 roku posiada tytuł  profesora nauk ekonomicznych.

Działalność dydaktyczna
 • Prowadzone przedmioty - Ergonomia
 • Tematy seminariów - Zarządzanie systemem pracy (aspekty ekonomiczno-społeczne).
Zainteresowania badawcze 
Obecnie prowadzi badania własne pn. „Ekonomiczno-społeczne i ergonomiczne determinanty kształtowania systemu pracy”, oraz badania statutowe pn. „Systemy komputerowego wspomagania zarządzaniem systemem pracy”. Prowadzone badania naukowe koncentrują się wokół problematyki gospodarowania zasobami pracy, polityki społecznej i ergonomii.

Pełnione funkcje na Uczelni
 • Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Ochrony Pracy - przewodniczący - 1992 – 2012
 • Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” UEP V-ce Przewodniczący 2000 – 2012
 • Rada Wydziału Wydziału Ekonomii Członek Komisji Programowej 2008- 2012
 • Funkcja społeczne Społeczny Inspektor Pracy 1990 – 2011
 • Komisja Oceny Ryzyka Zawodowego i Archiwizacji Danych Przewodniczący 2004 – 2011
 • Komisja BHO V-ce Przewodniczący 1990 – 2011
Pełnione funkcje poza Uczelnią
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne w Warszawie Członek Zarządu Głównego 2004 – 2012
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie BHP Członek Honorowy 2009 – 2012
 • Komisja Ergonomii – Oddział PAN w Poznaniu Członek 2000 – 2012
 • International Ergonomics Association (IEA) Członek 1997 – 2012
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu Członek 1980 – 2012