Projekt pt. „Utworzenie i rozwój działalności Akademickiej Inicjatywy Przedsiębiorczości i Innowacji UEP” finansowany przez Santander Universidades ma na celu przede wszystkim promocję przedsiębiorczości i umiędzynarodowienie w wymiarze dydaktycznym i naukowym społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka akademickiego w regionie w zakresie wspierania aktywności przedsiębiorczej i innowacyjnej studentów.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania:
  1. powołanie Akademickiej Inicjatywy Przedsiębiorczości i Innowacji UEP integrującej działania UEP w zakresie edukacji oraz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w społeczności akademickiej, a także działalności badawczej w tych obszarach,
  2. organizacja warsztatów pt. „Od pomysłu do własnego biznesu” dla studentów UEP, przygotowujących się m.in. do wzięcia udziału w konkursie projektów pt. „Pomysł na biznes”,
  3. organizacja Dni Przedsiębiorczości UEP – wydarzenia umożliwiającego udział w ciekawych wykładach, a także spotkaniach z praktykami gospodarczymi, przedsiębiorcami, innowatorami,
  4. umiędzynarodowienie aktywności badawczej i dydaktycznej społeczności akademickiej UEP w zakresie przedsiębiorczości i innowacji - dofinansowanie udziału w konferencjach, stażach, programach wymiany międzynarodowej – na podstawie regulaminu.