Wydział Gospodarki Międzynarodowej
        Studia Doktoranckie

OFERTA
SEMINARIÓW  DOKTORSKICH
DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
w roku akademickim 2018/2019


1. prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP –

 „Zarządzanie sieciami i łańcuchami dostaw. Strategie logistyczne”.

2. dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP

„Rozwój gospodarczy miast i regionów (w perspektywie polskiej i europejskiej): uwarunkowania, konkurencyjność, stymulowanie, rewitalizacja”

„Uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej a atrakcyjność inwestycyjna obszaru”

„Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne a rozwój miast”

3. dr hab. Małgorzata Bartosik – Purgat , prof. nadzw. UEP–

„Zachowania podmiotów na zróżnicowanym kulturowo rynku światowym”;

4. prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP –

„ Marketing międzynarodowy i modelowanie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa”

5. prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. zw. UEP –

„Przedsiębiorczość na rynku globalnym”

6. prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP –

„Strategia i polityka konkurencyjności międzynarodowej”

7. dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP –

„Internacjonalizacja i międzynarodowa konkurencyjność firm oraz branż – determinanty i strategie”

8. prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. zw. UEP –

„Integracja europejska. Polska w Unii Europejskiej”

9. dr hab. Ewa Mińska – Struzik, prof. nadzw. UEP –

„Współczesne przemiany w gospodarce światowej​”

10. dr hab. Ida Musiałkowska, prof. nadzw. UEP

„Integracja gospodarcza na świecie. Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań gospodarczych”

11. dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. UEP –

„Nowe kierunki i problemy rozwoju turystyki. Ujęcie rynkowe i regionalne”

12. dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw. UEP

„Konkurencyjność i zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym”

13. dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP –

„Zachowania a strategie w skali międzynarodowej - perspektywa konsumentów, klientów i przedsiębiorstw”

14. prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP –

„Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw”

15. dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP –

„Megatrendy a zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem”.

16. dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP–

 „Międzynarodowe rynki finansowe: instytucje, instrumenty i inwestorzy”.

17. dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP

„Turystyka w metropoliach oraz rozwój branży spotkań”