Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.ue.poznan.pl

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

Europejski Bank Centralny

www.ecb.int

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

www.imf.org

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

www.bis.org

Komisja Europejska

www.europa.eu.int

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

www.gpw.com.pl

Rezerwa Federalna FED

www.federalreserve.gov

OECD

www.oecd.org

Bank Światowy

www.worldbank.org