ETYKA W BIZNESIE, RACHUNKOWOŚCI I AUDYCIE
Autor: SZCZEPANKIEWICZ E. I.
ISBN: 978-83-66199-33-0
Książka dostępna w Księgarni
KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT
WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH

Autor: SZCZEPANKIEWICZ E. I.

ISBN: 978-83-7417-987-4

Książka dostępna w Księgarni

 


MIERNIKI NIEFINANSOWE W POMIARZE DOKONAŃ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
Autor: KOWALCZYK M.
ISBN: 978-83-7417-991-1
Książka dostępna w KsięgarniPODEJŚCIE ETYCZNE W RACHUNKOWOŚCI

A JAKOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Autor: CIEŚLAK M.

ISBN: 978-83-7417-588-3

Książka dostępna w KsięgarniPODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ. ZBIÓR ZADAŃ
Autor: RÓŻAŃSKA E., MATUSZAK Ł. (RED.)
ISBN 978-83-7417-988-1
Książka dostępna w KsięgarniPODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W TEORII I PRAKTYCE

Autor: KAMELA-SOWIŃSKA A. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-976-8

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW. ZBIÓR ZADAŃ
Autor: GARSTECKI D., KWIECIŃSKA K.

ISBN: 978-83-7417-964-5
Książka dostępna w Księgarni


RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ

Autor: MATUSZAK Ł., RÓŻAŃSKA E. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-986-7

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNEK KOSZTÓW
Autor: KAMELA-SOWIŃSKA A. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-993-5
Książka dostępna w Księgarni
RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH JAKO INSTRUMENT

KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor: MASZTALERZ M.

ISBN: 978-83-7417-501-2

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNEK KOSZTÓW. ZBIÓR ZADAŃ

Autor: MACUDA M., MATUSZAK Ł., ZYZNARSKA-DWORCZAK B.

ISBN: 978-83-7417-967-6

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNKOWOŚĆ BANKÓW W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

Autor: SZCZEPANKIEWICZ E.I (RED.)

ISBN: 978-83-7417-928-7

Książka dostępna w Księgarni

 RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY EMERYTALNYCH.
TEORIA, PRZYKŁADY I ZADANIA

Autor: SZCZEPANKIEWICZ E.

ISBN: 978-83-7417-929-4

Książka dostępna w KsięgarniRACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ 

TOWARZYSTW NIMI ZARZĄDZAJĄCYCH W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

Autor: SZCZEPANKIEWICZ E. I.

ISBN: 978-83-7417-927-0

Książka dostępna w Księgarni

 


RACHUNKOWOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZBIÓR ZADAŃ

Autor: SZCZEPANKIEWICZ E. I.

ISBN: 978-83-7417-994-2

Książka dostępna w KsięgarniRACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

Autor: JASTRZĘBOWSKI A., WIERZBIŃSKA Z., WIERZBIŃSKI M.

ISBN: 978-83-7417-983-6

Książka dostępna w Księgarnia
RACHUNKOWOŚĆ W CYKLU ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTW

Autor: CZERNY J.

ISBN: 978-83-7417-313-1

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Autor: KAMELA-SOWIŃSKA A., MACUDA M.

ISBN: 978-83-7417-925-6

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZBIÓR ZADAŃ

Autor: MACUDA M.,MATUSZAK Ł.,ZYZNARSKA-DWORCZAK B

ISBN: 978-83-7417-965-2

Książka dostępna w Księgarni
RACHUNKOWOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA
W UJĘCIU KOGNITYWNO-TEORETYCZNYM
Autor: ZYZNARSKA-DWORCZAK B.
ISBN: 978-83-66199-22-4

Książka dostępna w KsięgarniSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

GRUP KAPITAŁOWYCH. PRZYKŁADY I ZADANIA

Autor: REMLEIN M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-968-3

Książka dostępna w Księgarni


SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE
W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Autor: REMLEIN M.
ISBN: 978-83-66199-06-4
Książka dostępna w Księgarni


SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK 

GOSPODARCZYCH.PRZYKŁADY I ZADANIA

Autor: REMLEIN M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-972-0

Książka dostępna w KsięgarniWYKORZYSTANIE METODY TEORII UGRUNTOWANEJ W NAUCE RACHUNKOWOŚCI 

NA PRZYKŁADZIE BADAŃ NAD SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ

Autor: PIECHOCKA-KAŁUŻNA A.

ISBN: 978-83-7417-816-7

Książka dostępna w Księgarni

 


ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ZBIÓR ZADAŃ

Autor: KIEDROWSKA M.

ISBN: 978-83-7417-962-1

Książka dostępna w Księgarni
ZINTEGROWANE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO

Autor: SAMELAK J.

ISBN: 978-83-7417-755-9

Książka dostępna w Księgarni