przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP
zastępca przewodniczącej: dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP
członkowie:
dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP
dr hab.Dominik Buttler, prof. UEP
dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP
dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP
dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
prof.dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
dr hab. Agnieszka Sapa, prof. UEP
prof.dr hab. Beata Stępień
dr Dawid Szutowski
mgr Cezary Brudka (przedstawiciel doktorantów).