EWOLUCYJNA GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Autor: DOMAŃSKI R.

ISBN: 978-83-7417-679-8

Książka dostępna w Księgarni

 FINANSOWE ASPEKTY GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

Autor: KOTLIŃSKA J.

ISBN: 978-83-7417-389-6

Książka dostępna w KsięgarniGOSPODARKA PRZESTRZENNA. KONCEPCJE TEORETYCZNE

Autor: DOMAŃSKI R.

ISBN: 978-83-66199-68-2

Książka dostępna w wersji elektronicznej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA MIAST I AGLOMERACJI
Autor: BUDNER W. W.
ISBN: 978-83-66199-01-9
Książka dostępna w Księgarni
KAPITAŁ MARKI MIASTA ZORIENTOWANY 

NA KONSUMENTA. ŹRÓDŁA I POMIAR

Autor: FLOREK M.

ISBN: 978-83-7417-812-9

Książka dostępna w Księgarni

 


KONKURENCYJNOŚĆ REGIONALNA W CZASIE

I PRZESTRZENI NA PRZYKŁADACH POLSKICH REGIONÓW

Autor: ŁAŹNIEWSKA E.

ISBN: 978-83-7417-754-2

Książka dostępna w Księgarni

 


KONWERGENCJA REGIONALNA

Autor: ŁAŹNIEWSKA E., GÓRECKI T., CHMIELEWSKI R.

ISBN: 978-83-7414-550-0

Książka dostępna w KsięgarniROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W KSZTAŁTOWANIU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ GMINY

Autor: MAJEWSKA J.

ISBN: 978-83-7417-686-6

Książka dostępna w KsięgarniSAMORZĄD TERYTORIALNY
Autor: MISIEJKO A.
ISBN 978-83-7417-980-5

Książka dostępna w Księgarni