Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań

telefon: 61 856 90 11
fax: 61 854 39 93
e-mail: kppj@ue.poznan.pl