Seminaria licencjackie

  • Dr Grzegorz Mikołajewicz - Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstwa,
  • Dr Andrzej Niemiec - Analiza finansowa organizacji i pomiar dokonań,
  • Dr Jarosław Nowicki - Analiza finansowa przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Dr Piotr Ratajczak - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – implikacje finansowe,
  • Dr Agata Sierpińska-Sawicz - Analiza finansowa, controlling, finanse przedsiębiorstw,
  • Dr Aleksandra Szulczewska-Remi - Zarządzanie innowacjami,
  • Dr Dawid Szutowski - Controlling finansowy w procesie innowacyjnym,
  • Dr Marek Wierzbiński - Rachunkowość i analiza finansowa


Seminaria magisterskie 


Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP -  Controlling i analiza finansowa

Seminaria doktorskie


Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP - Controlling i analiza finansowa