PROCEDURA ZAPISÓW STUDENTÓW
NA SEMINARIA LICENCJACKIE

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

W INSTYTUCIE GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Zapisy na seminarium licencjackie odbywać się będą w dniach od 
25 listopada - 6 grudnia 2019 r. u potencjalnego promotora (kierownika seminarium) 

Liczba osób na seminarium licencjackim nie może przekroczyć 12.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH
W KATEDRZE KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dzienne):