SubMenu-Linki

Seminaria II stopień

PROCEDURA ZAPISÓW STUDENTÓW
NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

NA WYDZIALE GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ

 

  1. Zapisy na seminarium magisterskie odbywać się będą w dniach od  19 listopada 2018r. – do 30 listopada 2018r.
  2. Kierownik seminarium dokona zapisu według ustalonych przez siebie kryteriów.
  3. Zapisy odbywać się będą w oparciu o karty skierowań na seminarium, które znajdują się w dyspozycji kierowników seminariów.
  4. Każdy student kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze lub "gospodarka turystyczna" niezależnie od specjalności może dokonać wyboru seminarium magisterskiego prowadzonego przez samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
  5. Studenci zgłaszający akces do uczestnictwa w konkretnym seminarium powinni złożyć u kierownika seminarium wszelkie inne materiały lub dokumenty, które są określone przez kierownika konkretnego seminarium na kartach informacyjnych seminariów załączonych do niniejszego materiału informacyjnego (np. list motywacyjny).
  6. Po zaakceptowaniu kandydatury studenta do uczestnictwa w seminarium winno nastąpić wypełnienie karty skierowania podpisywanej przez kierownika seminarium oraz studenta.
  7. Wypełnienie karty skierowania i jej podpisanie przez kierownika seminarium oraz studenta oznacza umieszczenie studenta na wybranym seminarium.
  8. Formalnego przydziału na seminarium magisterskie dokonuje Dziekan na podstawie przedłożonych kart skierowań.
  9. Liczba osób na seminarium magisterskim nie może przekroczyć 12.


OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH
W KATEDRZE ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO

kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dzienne):
kierunek: Gospodarka turystyczna (dzienne):