Sub-menu

SKN Pecunia

SKN Pecunia
Obecnie naszym Opiekunem jest dr Tomasz Gabrusewicz.
Istotą Koła jest stworzenie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu:

rachunkowości
​polityki pieniężnej
​​zrównoważonego rozwoju
​​odpowiedzialności społecznej
​​etyki we współczesnej rachunkowości​
Chcemy propagować wśród studentów wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości poprzez organizowanie warsztatów, zajęć wewnętrznych oraz konferencji. Pragniemy prężnie rozwijać nasze umiejętności i zainteresowania poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas studiów.Czerpiemy z doświadczenia praktyków rynkowych oraz pracowników akademickich, aby jak najlepiej przygotować się do pracy zawodowej.

Myśląć przyszłościowo, cele długofalowe naszej organizacji możemy zamknąć w 5. punktach:

Doskonalenie umiejętności organizacyjnych i zarządczych poprzez pracę w zespole;
Możliwość publikacji badań i prac własnych;
Prowadzenie wykładów, szkoleń itp. dla zainteresowanych grup społecznych;
Rozszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą;
Dbałość o wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zapraszamy do naszej strony internetowej http://pecuniamoderna.ue.poznan.pl/