1. Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie Medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.
  2. Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, najwyższe po tytule doktora honoris causa wyróżnienie uczelniane, przyznaje Kapituła Medalu. Jej skład oraz regulamin działania uchwala Senat.
  3. Wzór i opis Medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” są zamieszczone w załączniku 2 do statutu.
  4. Zarządzenie rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1.