Akademicki Ośrodek Przedsiębiorczości i Innowacji UEP wspólnie z Santander Universidades serdecznie zaprasza do aplikowania o możliwość dofinansowania umiędzynarodowienia aktywności badawczej i dydaktycznej. Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów UEP a finansowana będzie w ramach działania Santander Universidades & UEP Mobility Fund.