Dyrektor studiów w zakresie ekonomii

dr hab.  Halina Zboroń, prof. UEP

e-mail: dyrektor.ekonomia@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-12

Budynek A, I piętro, pokój nr 146


Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:
- poniedziałek:     godz. 11:00 - 12:00
- środa:                 
godz. 11:00 - 12:00


Kierunki:

 • Applied Economic and Social Analysis,
 • ekonomia,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna.


Dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych

dr hab.  Paweł Marszałek, prof. UEP

e-mail: dyrektor.finanse@ue.poznan.pl 

telefon: 61-856-92-32

Budynek A, I piętro, pokój nr 146


Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:
- wtorek:  godz.   12:00 - 13:00

- środa:    godz.     8:30 -   9:30

+ online (Microsoft Teams kod: shkbq6f)


Kierunki:

 • Finance,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • finanse i rachunkowość,
 • nadzór i kontrola.


Dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej

dr hab.  Ida Musiałkowska, prof. UEP

e-mail: dyrektor.gospodarka@ue.poznan.pl 

telefon: 61-856-92-57

Budynek A, I piętro, pokój nr 145


Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:
- poniedziałek: godz. 12:00 - 13:00

- czwartek:        godz. 12:00 - 13:00

Proszę o wcześniejsze umówienie mailowe udziału w konsultacjach.


W dniu 7 kwietnia 2022 roku, dyżur Pani Dyrektor został odwołany.


Kierunki:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • gospodarka turystyczna
 • logistyka
 • Bachelor in Business Administratorom
 • Transition, Innovation and Sustainability Environments


Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

e-mail: dyrektor.informatyka@ue.poznan.pl 

telefon: 61-856-93-86

Budynek A, I piętro, pokój nr 145


Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:
- poniedziałek:   godz.    8:30 - 9:30

- wtorek:              godz. 12:00 - 13:00

Uwaga!
W czasie dyżurów możliwa jest rozmowa przez MS Teams (po uprzednim umówieniu się przez maila)


Kierunki:

 • aplikacje Internetu rzeczy,
 • Financial Engineering,
 • informatyka i ekonometria.


Dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości

dr inż. Mariusz Tichoniuk

e-mail: dyrektor.jakosc@ue.poznan.pl;

telefon: 61-856-92-19

Budynek A, skrzydło I piętro, pokój nr 135


Dyżury w semestr letni 2021/2022:
- poniedziałek 13:00 – 14:00
- czwartek 13:00 – 14:00

w ww. godzinach możliwy jest kontakt telefoniczny lub przez MS Teams (kod zespołu: 4j9ipga)

W dniach 21.07.-8.08.2022 dyżury są odwołane. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.


Kierunki:

 • Product & Process Management,
 • towaroznawstwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • jakość i rozwój produktu.


Dyrektor studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw 

dr hab.  Marek Cieślak, prof. UEP

e-mail: dyrektor.rachunkowosc@ue.poznan.pl

telefon: 61-856-92-38

telefon komórkowy: 511 738 216 (w godzinach dyżurów, w pozostałych godzinach - tylko w pilnych sprawach)

Budynek A, I piętro, pokój nr 144


Najbliższe konsultacje


wtorek 09.08 - godz. 9:00

piątek 19:08 - godz. 9:00 (godzina może ulec zmianie na późniejszą)

piątek 26:08 - godz. 10:00


Kierunki:

 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym.


Dyrektor studiów w zakresie zarządzania

dr hab. inż.  Piotr Bartkowiak, prof. UEP

e-mail: dyrektor.zarzadzanie@ue.poznan.pl 

telefon: 61-856-92-38

Budynek A, I piętro, pokój nr 144


Dyżury w okresie wakacyjnym:
- wtorek, 12.07.2022, godz. 10:00 - 11:00

- wtorek, 19.07.2022, godz. 10:00 - 11:00 

- środa, 3.08.2022, godz. 10:00 - 11:00 - dyżur odwołany 

- środa, 10.08.2022, godz. 10:00 - 11:00

- wtorek, 23.08.2022, godz. 10:00 - 11:00


W sprawach bardzo pilnych można kontaktować się z Dyrektorem studiów pod adresem e-mailowym: dyrektor.zarzadzanie@ue.poznan.plKierunki:

 • Innovation Management,
 • zarządzanie.