• Ekonomia; kierunek prawno-ekonomiczny; polityka społeczna - Budynek A, pokój 147
  • Finanse, audyt, inwestycje; nadzór i kontrola - Budynek A, pokój 114
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze; gospodarka turystyczna; logistyka - Budynek A, pokój 140
  • Aplikacje Internetu rzeczy; informatyka i ekonometria - Budynek A, pokój 141
  • Towaroznawstwo; zarządzanie i inżynieria produkcji, jakość i rozwój produktu - Budynek A, pokój 133-134
  • Rachunkowość i finanse biznesu; zarządzanie ryzykiem finansowym - Budynek A, pokój 143
  • Zarządzanie - Budynek A, pokój 115
  • Applied Economic and Social Analysis; Bachelor in Business Administration, Finance; Quantitative Finance, Product & Process Management; Innovation Management - Budynek A, pokój 120